HVAD ER HYPNOSE

Hvad er Hypnose?

Hypnose er en helt naturlig sindstilstand, som du befinder dig i flere gange om dagen. Det er en tilstand af skærpet fokuseret opmærksomhed, hvor du er mere modtagelig overfor positive forslag der bliver givet dig. 

Hvad er Hypnoterapi? Hypnoterapi er anvendelsen af hypnotiske teknikker, med det formål at bevæge dig imod større sundhed og helhed. Hypnoterapi er en yderst skånsom og virksom form for terapi, der virker hurtigere end de fleste andre terapi-former, og hvor du sandsynligvis vil kunne mærke forskel allerede efter 1. session.

Kan hypnose mærkes? Nej, hypnosen kan ikke mærkes, da det er en sindstilstand. Men du vil kunne mærke effekten af hypnosen.

Sover jeg i hypnosen? Nej, Hypnose er ikke søvn. Du er vågen og fuldt ud bevidst igennem hele sessionen. Du kan dermed også huske alt hvad der sker i hypnosen. 

Kan alle hypnotiseres? Ja, alle med en normal intelligens og som følger instruktionerne kan hypnotiseres. Du kan ikke hypnotiseres, hvis du ikke ønsker det, og heller ikke hypnotiseres til at sige eller gøre noget du ikke ønsker. Du har altid dit frie valg, og derfor er det i virkeligheden en form for selvhypnose.

Hvor længe holder virkningen af hypnosen? Avanceret 5-PATH® hypnoterapi kan skabe en vedvarende forandring. Der anvendes synlige og usynlige test, som sikrer at du er i den rigtige hypnosedybde. I den rigtige hypnosedybde er du nemlig allermest modtagelig for positive forslag, og dermed kan vi med 5-PATH® hypnoterapi skabe de forandringer du ønsker dig.

DEN FØRSTE GANG DU KOMMER TIL BEHANDLING HOS DIT FOKUS: 

Susan Bondig. Inderhaver af Dit fokus Hypnose og Hypnoterapi
Susan Bondig. Inderhaver af Dit fokus Hypnose og Hypnoterapi

Udførlig introduktion til hypnose/hypnoterapi.

Introduktion til sindets opbygning og hvordan vi ved hjælp af hypnose kan ændre vaner og mønstre.

Gennemgang af din problemstilling og introduktion til følelsernes funktion.

Du bringes i hypnosetilstand, og i hypnosen foretages synlig og usynlig test af hypnosedybde.

Positive hypnotiske suggestioner(forslag).

Du bringes tilbage til dagsbevidsthed, og vi gennemgår hypnosen.

Bekræftelse på din næste session.

Jeg glæder mig til at høre fra dig.

 

Visit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram