Hypnose som redskab – i den spirituelle retning?

Jeg er ikke spirituel… eller…..?

Da jeg startede med at arbejde med hypnose, opfattede jeg ikke mig selv som et spirituelt menneske, og jeg oplevede det faktisk lidt provokerende, når undervisningen omhandlede regression til tidligere liv. Når man som jeg, er uddannet naturvidenskabeligt, kan det være virkelig udfordrende at forholde sig til, at der skulle være flere liv, og at man skulle kunne genopleve dele af disse i hypnose. Jeg har sidenhen taget det hele op til revision, sådan at forstå, at jeg stadig ikke med sikkerhed ved om der er flere og/eller tidligere liv, men at mange af klienternes oplevelser kunne tyde på det.

Tidligere liv og hypnose
Tidligere liv og Hypnose

Første gang jeg oplevede at en klient i min hypnose-stol pludselig oplevede at være i en anden tid, et andet land og et andet køn, blev jeg faktisk ret urolig. “Hvad er nu det for noget” tænkte jeg – og med en kærlig tanke til min underviser på hypnose-uddannelsen arbejdede jeg videre med klienten udfra de redskaber jeg havde lært. Det var en vild oplevelse. For klienten – og for mig. Og jeg har med tiden fået et andet syn på spiritualitet, for mit arbejde med hypnose har lært mig at jeg ikke har nogen valide svar på, hvorfor nogle mennesker kan få disse oplevelser, og at jeg ikke  længere kan afvise at vi faktisk rummer svar fra tidligere tider og tidligere liv i vores underbevidsthed.

Siden er det sket mange gange, nogle gange spontant i forbindelse med terapien, hvor det viser sig at den følelse der er årsagen til klientens problemer, kan følges tilbage til et andet liv. Andre gange er det et bevidst ønske fra klienten at undersøge om eventuelle tidligere liv kan lære ham/hende noget.

“De to vigtigste dage i ens liv, er dagen man bliver født,

og dagen man finder ud af hvorfor”

Disse kloge ord af Mark Twain, opsummerer meget godt, hvad det er der arbejdes med i hypnosestolen, når vi arbejder med tidligere liv. I en særlig type session der kaldes Informing Soul Technique®, arbejder vi med at finde frem til klientens livsformål. Det er en slags sjælerejse, hvor vi på en rolig og udramatisk måde, finder frem til forskellige årsags-sammenhænge, og feks finder svar på hvordan den familie vi har nu, måske kan være et resultat af noget vi tidligere har oplevet. Jeg oplever at det giver ro og hjælper klienten til at finde mening, også i de ting der umiddelbart kan synes at være meningsløse. Og jeg sender ofte min kære underviser på hypnose-uddannelsen en kærlig tanke, fordi hun gav mig indblik og redskaber til at hjælpe mennesker til dette. Jeg er taknemmelig for at have muligheden og forbliver ydmyg i forhold til at forsøge at forstå.

Så er jeg nu et spirituelt menneske?

Tjae, jeg er i hvert fald noget mere spirituel end tidligere, og erkender med mig selv( og nu også med jer), at for mange mennesker giver det virkelig god mening at arbejde med disse aspekter af livet. Og jeg er fuldstændig åben overfor at det enkelte menneske rummer sin egen definition på spiritualitet, og at hypnose-tilstanden kan være vejen til at finde svar. Både de svar, der kan findes i dette liv, men også de svar der måtte være at finde i oplevelsen af tidligere liv. Og jeg er nok sådan lidt religiøs/spirituel, uden at jeg kan sige helt bestemt hvad det for noget.

Med ønsket om at du får en dejlig dag, Kærlig hilsen Susan

*Vil du vide mere om regression til tidligere liv eller ønsker du at booke tid til Informing Soul Technique®,så lad mig høre fra dig – det er en helt særlig oplevelse, der giver mange flere svar end spørgsmål.